گزارش جدید و تاسف بار نیویورک تایمز از فعالیت پژو در ایران + حتما ببینید!

گزارش جدید و تاسف بار نیویورک تایمز از فعالیت پژو در ایران
این گزارش حاکی از این است که خودروهای ۱۰۰ سال پیش شرکت فرانسوی پژو همچنان زیر پای مردم ایران است در حالی که در سایر کشور ها توقف تولید شده و مدل های جدید در حال استفاده است.
برای شرکت های خارجی، سرمایه گذاری در ایران می تواند غیر قابل پیش بینی باشد. برای درک پیشرفت ها و فراز و نشیب های انجام کسب و کار در کشور، نگاهی نه بیشتر از پژو. خودروساز فرانسوی طی سه دهه گذشته مجبور به تحریم و سیاست بین المللی شده است.دیدگاهتان را بنویسید