چاکرا چیست, چگونه انها را باز کنیم ؟ همراه با کارایی، تأثیرات و رنگ آنها + فیلم

چاکرا چیست, و چگونه انها را باز کنیم ؟ همراه با کارایی، تأثیرات و رنگ آنها فیلمدیدگاهتان را بنویسید