فیلم لحظه فرود بدون چرخ هواپیمای فوکر ۱۰۰ در فرودگاه ‌مهرآباد و آتش گرفتن هواپیما

فیلم لحظه فرود بدون چرخ هواپیمای فوکر ۱۰۰ در فرودگاه ‌مهرآباد و آتش گرفتن هواپیما

 دیدگاهتان را بنویسید