نادر فقیه زاده ، طراح ایرانی BMW ، با افتخار نگاه کنیددیدگاهتان را بنویسید