فیلم سخنان جنجالی مقصودی مجری ثریا در جشنواره عمار که سانسور شد

فیلم سخنان جنجالی مقصودی مجری ثریا در جشنواره عمار که سانسور شددیدگاهتان را بنویسید