دانلود نوحه های قدیمی دهه ۶۰

دانلود نوحه های قدیمی دهه ۶۰

نوحه این همه ناله و شیون از بهر کیست

اجرای با احساس نوحه این جامه سیاه توسط گروهی از نوجوانان کشورمان در دهه ۶۰

نوحه این جامه سیاه فلک در عزای کیستدیدگاهتان را بنویسید